ULTRAGYM CJENIK

ULTRA PILATES:

1mj.

2mj.

ULTRA Matwork ( 8-10 osoba) 8 treninga mjesečno

50€

96€

ULTRA Matwork ( 8-10 osoba) 12 treninga mjesečno

78€

150€

poluprivatni sat

(2 osobe)

ULTRA machinework (reformer, chair) 4 treninga mjesečno

100€

192€

ULTRA machinework (reformer, chair) 8 treninga mjesečno

200€

385€

ULTRA machinework (reformer, chair) 12 treninga mjesečno

290€

560€

Individualni (privatni) trening:

32€

4x machinework (polupr.) + 4x matwork(grupa)

130€

250€

4x machinework (polupr.) + 8x matwork(grupa)

150€

290€

8x machinework (polupr.) + 4x matwork(grupa)

225€

432€

Pilates + teretana

(8 dolazaka)

86€

Upisnina jednokratno:

7€

Najam ručnika:

2€

ULTRA PROGRAMI:

1mj.

3mj.

ULTRA FIT : 8 dolazaka

189€

490€

ULTRA FIT: 12 dolazaka

260€

740€

ULTRA DUO: 8 dolazaka

140€

400€

ULTRA DUO:12 dolazaka

180€

510€

ULTRA TRIO: 8 dolazaka

110€

310€

ULTRA GRUPNI TRENING

50€

141€

FUNDAMENTAL

80€

230€

FITNESS PROGRAMI:

1mj.

3mj.

ULTRA PLATINUM CARD

50€

139€

ULTRA COLLEGE CARD

38€

108€

ULTRA umirovljenici

35€

98€

ULTRA Lady paket(2mj.)

90€


ULTRA Men paket(2mj.)

90€

individualni trening

28€

pojedinačni dolazak

8€

program (izrada)

60€


upisnina jednokratno

7€


Najam ručnika

2€


MUP članovi

35